FAN: MASSA — Yosh O’zbek Oldinda Rejalarim Ko’p, Lekin To’xtash Yo’q

Oldinda Rejalarim Ko’p, Lekin To’xtash Yo’q
Massa Emas To’q (Chunki)
Yosh O’zbek, Uchamandir O’q
Huddi Kobe, Oshirmiman To’p (Chunki)
Yosh O’zbek, Ko’zda Qo’rquv Yo’q

Ter, To’kamiz, Yordam So’ramasdan
Mandakala Ko’tarilgandir Faqatgina Pastdan
Bilgin Bola Massa Yengi Shoirla Avlodidan
Nafas Olaman Chuqur Chuqur, Qattu Bassladan, Kettu!

Qishmi Yoki Yoz, Tozami Iplos, Ko’chadadir Massa
Topaman Qog’oz, Ongda Shu Xolos
Gapirgan Gaplarim Yashagan Hayotimgadir Mos
Hayot Qancha Qiynamasa Ham To’xtamasdan Bos