FAN: Nihad Melik, Elsan Dobry — Avare Qalmışam mən indi avarə

Qalmışam mən indi avarə
Nə edim mən indi biçarə
İndi çalsın qara gitarə
Qalmışam mən indi avarə

Gözlərim yolunda axtarır bil səni
Sözlərin sonunda xatırlaram səni
Mən unutmadım ki unutmusan sən məni
Bu sətrin mətnini yazmışam mən sənə

Düşmanım bilmirəm bağışlaram səni
Səhfin olsa belə incitmərəm səni
Göz yumdum hər şeyə dəyməsin xətrinə
Sən isə peşman etdin qaldım mən avarə